Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Tilbuddet er åbent for besøg.

Vi henstiller til, at besøgende fortsat husker de generelle råd for at undgå smitte med COVID-19.

Læs mere om besøg

15-6-2021

Til pårørende og andre samarbejdspartnere

I Specialsektoren følger vi de til enhver tid gældende retningslinjer og vejledninger fra myndighederne.

Det vil blandt andet sige, at vi har et øget fokus på hygiejne, vi har udarbejdet beredskabsplaner og vi formidler vigtig information til borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere.

God håndhygiejne reducerer smitterisiko

 

Se i videoen, hvordan du udfører grundig, korrekt håndvask.

COVIDmeter

COVIDmeter 

Tilmeld dig COVIDmeter og hjælp Statens Serum Institut med at holde øje med udbredelsen af COVID-19 og andre alvorlige smitsomme sygdomme i den danske befolkning.

Læs mere og tilmeld dig COVIDmeter

Boformen Aas

Forsorgshjem, der i henhold til servicelovens § 110 tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte og ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Forsorgshjemmet Aas

Telefon

97 64 51 70
Døgnåben

7700 Thisted

Hjertestarter

Vi har en hjertestarter på Forsorgshjemmet Aas, hvilket giver tryghed for vores beboere.

Kig indenfor i vores afdelinger

Modtagelsen

Når en borger modtages, vurderes det, om borgeren har brug for et ophold i modtagelsen eller er klar til flytte til boafdelingen.  

Læs mere om modtagelsen

Boafdelingen

Borgere tilbydes et midlertidigt døgnophold med henblik på at afklare fremtidige muligheder og behov.  

Læs mere om boafdelingen