Forsorgshjemmet Aas

Forsorgshjemmet Aas er et forsorgshjem, der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som ikke har, eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Mens du er her, kan du blive tilbudt  afrusning, hvis det er nødvendigt for at iværksætte den sociale støtte, du har brug for.