Historie

Fra børnehjem til forsorgshjem.

Ås Børnehjem i Skjoldborg sogn, Thisted amt, blev oprettet af Thisted Amts Plejehjemsforening i 1916 som optagelseshjem for børn i alderen 4-15 år.
Fra 1. april 1940 var det anerkendt som børnehjem. Ved en ombygning 1949-1950 blev hjemmet udvidet.

Omkring 1980 blev børnehjemmet nedlagt.

 

Ås Ungdomspension

Efter nogle måneder blev det genåbnet som Ås Ungdomspension eller Ås Ungdomsgård drevet af Viborg Amts Plejehjemsforening.
Ungdomsgården blev drevet indtil 1997 hvor det lukkede helt.

 

Bosted

I 1998 købte Viborg Amt bygningerne og efter en gennemgribende renovering, kunne Aas §94 Bosted åbne d. 1. november 1999. I forbindelse med Kommunalreformen og nedlæggelse af amterne, overgik Aas Bosted til Region Nordjylland som Boformen Aas (efter Servicelovens §110) den 1. januar 2007.

I foråret 2015 skiftede Boformen Aas navn til Forsorgshjemmet Aas.