Organisation

Forsorgshjemmet Aas er et §110 tilbud efter Serviceloven.

Forsorgshjemmet Aas er et regionalt tilbud under Region Nordjylland og er organisatorisk tilknyttet Specialsektorens område for rehabilitering og socialt udsatte borgere.

Se beskrivelse af §110 på Social- og ældreministeriets hjemmeside.