Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Corona jobbank

Hospitalerne og socialområdet søger sundhedsfaglige og pædagogiske hænder, der kan træde til, hvis der skulle blive behov for det i forbindelse med COVID-19.

Interesserede kan tilmelde sig regionens jobbank.

Meld dig til

Fra d. 24. juni 2020 ophæves det generelle besøgsforbud på Specialsektorens tilbud.

Tilbudsledelsen kan i særlige situationer indføre særlige restriktioner for besøg.

Læs mere om besøg i Specialsektoren

Til pårørende og andre samarbejdspartnere

I Specialsektoren følger vi de til enhver tid gældende retningslinjer og vejledninger fra myndighederne.

Det vil blandt andet sige, at vi har et øget fokus på hygiejne, vi har udarbejdet beredskabsplaner og vi formidler vigtig information til borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere.

God håndhygiejne reducerer smitterisiko

 

Se i videoen, hvordan du udfører grundig, korrekt håndvask.

Boformen Aas

Forsorgshjem, der i henhold til servicelovens § 110 tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte og ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Forsorgshjemmet Aas

Tlf.:

97 64 51 70
Døgnåben

7700 Thisted

Hjertestarter

Vi har en hjertestarter på Forsorgshjemmet Aas, hvilket giver tryghed for vores beboere.

Kig indenfor i vores afdelinger

Modtagelsen

Når en borger modtages, vurderes det, om borgeren har brug for et ophold i modtagelsen eller er klar til flytte til boafdelingen.  

Læs mere om modtagelsen

Boafdelingen

Borgere tilbydes et midlertidigt døgnophold med henblik på at afklare fremtidige muligheder og behov.  

Læs mere om boafdelingen