Sådan får du indflydelse

Husmøde på Forsorgshjemmet Aas

En gang i måneden afholdes husmøde for de indskrevne brugere på Forsorgshjemmet Aas med deltagelse af en repræsentant for ledelsen og en repræsentant for personalet.

På husmødet tages aktuelle emner op og der informeres om møder, besøg og andet som har relevans for alle i huset. På mødet kan alle komme med forslag til aktiviteter i huset og ud af huset.

Der bliver skrevet referat fra husmøderne.

 

I hverdagen

...har du altid indflydelse på dit eget ophold.

Du kan altid henvende dig til personalet, hvis der er noget, du ønsker hjælp til.

 

Madplan

På opslagstavlen hænger en idéliste til køkkenet, hvor du kan komme med forslag til menuen.