Klagemuligheder

Klager over forholdene på Forsorgshjemmet Aas eller medarbejdernes arbejde og adfærd kan ske til Regionsrådet.
Der er ingen formkrav til en klage, hvilket vil sige, at der ikke stilles krav om skriftlig indgivelse af klage.Klagen kan indgives
  • direkte til Forsorgshjemmet Aas eller
  • til Specialsektoren

Se i øvrigt Klageadgange på Specialsektorens område på Region Nordjyllands hjemmeside.

 

Whistleblower

Socialtilsyn Nords whistleblower ordning kan kontaktes anonymt på tlf. 41 93 61 40 eller via Socialtilsyn Nords hjemmeside.