Her hos os

Kompetenceudvikling i højsædet.

På Forsorgshjemmet Aas er der fokus på, at medarbejderne løbende udvikler deres kompetencer. Medarbejderne udvikler nye kompetencer via kollegial sparring, videre-/efteruddannelse, supervision og kurser. Hermed sikres det, at Forsorgshjemmet Aas kan give et højt specialiseret tilbud til den enkelte borger

 

På Forsorgshjemmet Aas kan du kompetence udvikle dig indenfor følgende områder:

 

Konflikthåndtering

I din opstartsfase tilbydes du kursus på 2 dage i konflikthåndtering, hvilket er obligatorisk for alle ansatte. Kursets indhold er opdelt i en teoretisk og praktisk del.

Der er genopfriskning 2 gange årligt af vores 2 uddannede ressourcepersoner. Arbejdet med konflikthåndtering er obligatorisk for alle medarbejdere.

 

Social færdighedstræning

Miljøterapi og træning i sociale færdigheder er medvirkende til at gøre hverdagen forudsigelig og genkendelig for borgere, hvis liv bl.a. har været præget af kaos. Der er fokus på relationerne mellem borgerne og medarbejderne, men også borgerne imellem. Borgerne skal tilbydes aktiviteter og beskæftigelse, så de kan etablere en indholdsrig hverdag og udnytte og styrke deres kompetencer. Der er mulighed for social træning i flere sammenhænge bl.a. morgensamling, fælles kaffe- og spisepauser m.m.

 

Strukturerede samtaler

Strukturerede samtaler såvel som forsorgsscreening, adfærdsscreening og sundhedsredning er grundlaget for at støtte borgerne i at tage ansvar for eget liv og blive i stand til at vende problemer og begrænsninger til muligheder og udfordringer. Borgerne støttes til selv at finde løsninger til håndtering af problemstillinger angående deres eget liv.

 

Low Arousal

Low Arousal er en konfliktnedtrappende tilgang til mennesker, der er i affekt. I praksis betyder det, at personalet skal tilpasse deres kommunikation, handlinger og krav til den enkelte borger, hvis borgeren udviser en udfordrende adfærd. Det forebyggende arbejde er med til at skabe en atmosfære af ro og tryghed, som forplanter sig i huset.

 

Skæv KRAP

Skæv KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis) med fokus på rusmiddelproblematikker. Metoden kombineres med en systematisk rusmiddelsamtale med alle nye borgere, så det bliver klarlagt, hvilke ønsker for støtte borgeren har i fht. problematikken under opholdet samt få lavet aftaler, der understøtter adfærden til gavn for både borgeren selv samt de øvrige borgeres trivsel under opholdet.

 

NADA - National Acupuncture Detoxification Association

NADA-akupunktur giver en afslappende og stabiliserende effekt. NADA er bivirkningsfrit og tilfører ikke noget til kroppen, men hjælper derimod kroppen til at reetablere sig selv og skabe balance. NADA har en særlig god symptomlindring ift. abstinenser, angst og uro som supplement til øvrige indsatser.

 

Afrusning

Borgere tilbydes afrusning i trygge rammer på Forsorgshjemmet Aas. Afrusningen udføres i samarbejde med beboerens egen læge. Beboerens symptomer observeres efter WSA score, det er med til at sikre opgaven forsvarligt kan håndteres hos os. Behandlingen for afrusning starter i det øjeblik hvor beboeren stopper med at drikke alkohol. Observationen fortsætter ofte gennem 7-10 dage.

 

Håndtering af lægemidler

Beboere kan efterspørge hjælp til at administrere deres receptpligtige medicin. Hvis ikke personalet har en sundhedsfaglig baggrund tilbydes der medicinhåndteringskursus, for at personalet trygt kan håndtere opgaven.