Metoder og tilgange

På Forsorgshjemmet Aas er tilgangen til borgerne individuel, da de har forskellige udfordringer og dermed forskellige behov for støtte.

På Forsorgshjemmet Aas afspejles Region Nordjyllands I TOP værdier i vores daglige arbejde: Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme. 

 

Sundhedsfaglig screening

I forbindelse med optagelsen vil borgeren blive tilbudt en sundhedsfaglig screening (fysisk og psykisk) for at afdække evt. helbredsmæssige problematikker. Der bliver lavet en socialfaglig forsorgsscreening som led i udredningen af borgerens problematikker, og denne udmønter sig i en plan for opholdet. Der bliver ligeledes udarbejdet en opholdsplan til kommunen, som kan indgå i kommunens §141 handleplan iht. Lov om social service. 

 

Borgerens kontaktperson

Herefter vil kontaktpersonen løbende invitere til strukturerede opfølgningssamtaler med borgeren med det formål at redegøre og understøtte fremtidige ønsker og behov herunder afklare ressourcer og funktionsniveau i fht. at klare sig i egen bolig. Der vil også være fokus på borgerens økonomi, jobsituation og netværk.

Alle borgeren tildeles en kontaktperson, som bidrager til kontinuitet under opholdet og er tovholder på de opgaver, der skal løses. Kontaktpersonen inddrager, i samarbejde med borgeren, de relevante myndigheder i kommunen. 

 

Miljøterapi og NADA

Miljøterapi er en vigtig faktor på Aas. Rammer og struktur, bl.a. via husets beskæftigelse og øvrige aktiviteter, medvirker til at gøre hverdagen forudsigelig og genkendelig for borgere, hvor livet har været præget af kaos. Vi understøtter, at borgerne får mulighed for at udnytte og udvikle deres kompetencer. De mange fælles aktiviteter giver desuden mulighed for at træne sociale færdigheder i sammenhænge som fælles spisning og morgensamling.

NADA (øreakupunktur) er en metode til symptomlindring og tilbydes for at afhjælpe f.eks. abstinenssymptomer samt supplement til øvrige indsatser. 

 

Skæv KRAP

Alle kontaktpersoner på Aas har gennemført et uddannelsesforløb i Skæv KRAP. Det er en kognitiv metode (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende, Praksis) med særligt fokus på mennesker med misbrugsproblematikker. 

 

Ydelsesbeskrivelse

I vores ydelsesbeskrivelse kan du læse mere om de ydelser, Forsorgshjemmet Aas tilbyder.

Se vores ydelsesbeskrivelse

 

På Tilbudsportalen står der yderligere om vores faglige tilgange, årsrapporter og tilsyn