Økonomi

Borgerens kommune betaler iflg. SL §110 for opholdet.

Kommunal betaling og egenbetaling

Den aktuelle sats kan findes her på siden og under faglige oplysninger på tilbudsportalen 

Kommunen kan søge statsrefusion på 50%. 

Kommunen vurderer om borgeren skal betale for logi iht. bekendtgørelse nr. 1387 efter Servicelovens kapitel 20.

 

Indberetning

Forsorgshjemmet Aas indberetter døgnprisen for de antal dage en borger er indskrevet til Region Nordjylland. Region Nordjylland opkræver bruttobeløbet af opholdet hos borgerens betalingskommune. Betalingskommune kan herefter søge 50% statsrefusion på det samlede beløb.

 

Takster og principper for takstfastsættelse af tillægsydelser

Specialsektorens tilbud finansieres af kommunale midler via takstbetaling for sektorens ydelser. Det betyder, at alle udgifter og omkostninger til drift af tilbuddene er indeholdt i taksterne.

Taksterne indeholder både udgifter til tilbuddets egen drift samt omkostninger til central administration (overhead), afskrivning og forrentning mv. 

For yderligere information om takster og principper herfor henvises til Nordjysk Socialaftale.

Takster