Boafdelingen

 

Nogle beboere indskrives via modtagelsen, andre direkte i forsorgsafdelingen. 

 

Under opholdet vil du blive tilbudt screeninger/udredninger og hjælp til afklaring af de problematikker, der skal arbejdes med. Dette vil ofte ske i et samarbejde mellem dig, din kontaktperson og din kommunale sagsbehandler eller andre offentlige samarbejdspartnere. 

 

Vi forventer, at du deltager aktivt i at få belyst de årsager, der ligger til grund for hjemløsheden.