Praktikmuligheder

Forsorgshjemmet Aas er godkendt som praktikplads for sygeplejerskestuderende og socialrådgiverstuderende.

Vi er klinisk undervisningssted for sygeplejerskestuderende i deres deres 3. eller 4. semester.

I perioder har vi også socialrådgiverstuderende fra Aalborg Universitet.

.